Vernieuwing aan de Molenstraat Inbreiden


Middeleeuws Nijmegen verliet je zuidwaarts via de Molenpoort, over de Molenstraat langs het klooster de landerijen in. Uitbreidingen deden de stadsmuren lopen en de poorten sluipen. Nijmegen kreeg een tweede stadsmuur en de bekende Walstraten.

Toen de stadsmuren het beeld allang verlaten hadden en het klooster 'Oud-Burgeren Gasthuis' van ouderen- en ziekenopvang tot politiebureau was verworden, roerden de zestiger jaren zich het gebied in. Het gasthuis ging aan de grond, een winkelpassage verrees en vernieuwende danszalen, rollerdisco's en automatieken wrongen zich in de brei van wat er overbleef.

Horecagelegenheden als de 'Tuff Tuff' en de 'Swing' vierden er grote successen en hielden Nijmegen tot het einde van de jaren negentig muzikaal bij de les. Inmiddels vieren zij elders hun reuniën en kregen wij het stukje Nijmegen tussen Molenstraat, Vlaamse Gas en Tweede Walstraat op onze tekentafel. Aan ons de vraag niet uit te breiden maar in te breiden, de functies en wensen van het nu met respect ruimte te geven in wat vroeger was en de toekomst moet gaan zijn.


  We realiseerden nieuwe gevels aan de Molenstraat, frisse flexibele horeca- en winkelruimtes op straatniveau en nieuwe woningen daarboven,


  We troffen bij het eerste locatiebezoek een verlaten discotheek en de typerende brei aan blokken en daken achter de voorgevels. Archieven brachten ons bij oude tekeningen van het belendende pand, dat we in stand hielden.


  We ontwierpen binnen de bestaande percelering en trokken lijnen passend in de schaal en het spel van de situatie,

aan de Molenstraat Plattegrondontwerp


  Bouwen was bij tijd en wijlen een kunst opzich in de smalle ruimten die we hadden,


  Het resultaat voegt zich in de schaal en lijnen van de omgeving maar weet desondanks door materiaalgebruik en moderne details iets nieuws te brengen in een locatie die inmiddels een verscheidenheid aan tijdsgeesten verbeeldt,

Meer projecten